Викладачі та майстри виробничого навчання поділилися своїми напрацюваннями, продемонстрували інноваційний підхід до викладання предметів, креативність, високий професіоналізм, уміння продукувати нестандартні ідеї, відхилятися від шаблону та формальності у подачі навчального матеріалу.

Директор училища Валентина Балицька  відзначила, що запорукою успіху педагогів є оригінальність мислення, прагнення до самовдосконалення, пошук вибору форм і методів навчання.

Захід вкотре засвідчив, що училище активно працює над реалізацією вимоги сьогодення – використання сучасних підходів у підготовці кваліфікованих робітників в умовах наближення до європейських стандартів.