На засіданні розглянуто матеріали роботи 14 педагогічних працівників, які в міжатестаційний період демонстрували свою педагогічну майстерність шляхом проведення уроків, майстер-класів, участі в обговоренні актуальних освітянських проблем на засіданнях методичних комісій, працювали над розробкою навчальних посібників, підвищували фаховий рівень шляхом стажування та проходження курсів підвищення кваліфікації, публікували у фахових виданнях свої методичні напрацювання.

Голова атестаційної комісії Валентина Балицька зауважила, що викладачі та майстри виробничого навчання виявляють ґрунтовну професійну компетентність, демонструють високий рівень навчально-методичної підготовки, володіють ефективними методами забезпечення освітнього процесу, використовують інформаційно-комунікаційні та інші інноваційні технології в роботі зі здобувачами освіти. Окремо відзначено участь педагогів у волонтерській діяльності училища.

Голова атестаційної комісії привітала педагогічних працівників з успішною атестацією, подякувала за плідну та результативну роботу.

Крокуємо до успіху разом.

Все буде ПТО.