Директор училища Валентина Балицька наголосила на аспектах розвитку закладу крізь призму управлінської діяльності та проаналізувала діяльність адміністрації за останні роки, наголошуючи на сильних та слабких сторонах, окреслюючи шляхи їх вирішення.

Заступник директора з навчально-методичної роботи Світлана Масліч  ознайомила педагогічний колектив з підсумками освітнього процесу та навчальних досягнень здобувачів освіти за 2022/2023 н.р.

Заступник директора з навчально-виробничої роботи Карпюк Алла поінформувала про результати моніторингу контингенту здобувачів освіти, активізацію виробничої діяльності, поглиблення співпраці з соціальними партнерами.

Викладач Юлія Балалаєва розповіла про особливості методики викладання іноземної мови за професійним спрямуванням та провела майстерку по роботі з сервісами Mentimetr, Coogle, Glogster  EDU, Wordwall. Також доповіла про роботу Центру кар’єрного консультування.

Викладач Тетяна Куленко  поділилася досвідом роботи сучасного успішного вчителя: створення силабусів навчальних предметів, ведення власного каналу на YouTube, застосування сервісів GeoGebra, Geniаl.ly, онлайн-дошки Whiteboard.

Методист Наталя Ткач розповіла про удосконалення системи забезпечення якості навчання та роботу колективу училища над науково-методичною проблемою «Сучасні тренди професійної підготовки з орієнтацією на європейські стандарти».

Все буде ПТО!